Залез или нов разцвет очаква офиса? 


Кризата с пандемията, която изведе на преден план работата от дистанция, породи и въпросите за бъдещето на офисите. Появиха се дори крайно спекулативни прогнози, че офисите ще се закрият, а  пространствата им ще се трансформират в жилищни. Противоположни мнения говорят за коренни промени и голямо новаторство в работната среда. Истината е, че офисът никога няма да изчезне, нито пък ще бъде преобърнат на 180 градуса. Тъй като причините за съществуването му са заложени в самата психология на човешкото поведение и в психологията на човешката ефективност, а със пандемия или след пандемия те не претърпяват кой знае какви промени. Различен обаче ще е подходът в изграждането на офис пространството. Той ще става много по-отговорен и много по-интелигентен. Квадратните метри на офисите може и да намалеят, но ролята на дизайна в тях ще става все по-осъзната и все по-голяма.  

Да живее офисът 2507

Квадратните метри може и да намалеят, но ролята на дизайна в тях ще става все по-осъзната и все по-голяма.

Life is Life 

По време на кризата стана ясно, че благодарение на технологиите дистанционната работа е напълно възможна. Стана ясно обаче и че в много случаи технологиите отнемат повече време, изморяват и напрягат повече хората, а комуникацията не е толкова ефективна. Всички усетихме, че технологиите не позволяват естественото разливане на разговора, препокриванията, спонтанните прекъсвания, всичко онова, което е безценно, защото в много случаи стартира нови посоки и идеи, които пък са в основата на креативността и ефективността в работата. В този смисъл срещата „на живо“ в офис пространството остава незаменима. Какъв по-надежден тест за необходимостта от него?   

Don’t Miss a Good Crisis 

Преведено на езика на дизайна този девиз означава, че оттук нататък архитектите и дизайнерите трябва да катализират промяна в подхода си при изграждането на офис средата. Не създавайки нещо коренно различно, а създавайки все по-категорично безкомпромисни офис пространства. Това е промяната, наложена от кризата – да стават все по-високи изискванията към начина, по който офис пространството предоставя безопасност, комфорт и интелектуална подкрепа на работещите. Не става дума за новаторство и за коренно различни концепции, а за нова степен на осъзнатост на връзката между офис пространството и обитателите му.  

  

Да живее офисът 2508

Фразата Don't miss a good crisis се приписва на Уинстън Чърчил. Предполага се, че е изречена през Втората световна война.

The Rule of Design     

Компаниите, които вече са изградили интелигенти и ефективни офис пространства, разполагат и с  интегрирани в тях стратегии за дистанция, сепариране и т.н. (наложените сега от кризата норми). Това, което моментът и бъдещето ще изискват, е тези стратегии, заложени в пространствата, да се съпътстват с по-ясна комуникация към хората. Обитателите да осъзнаят колко е стойностно да разполагаш с пространство с изградени в него различни обстановки, които ти позволяват хем да работиш индивидуално, хем в колектив, но спазвайки вече новия здравословен протокол. Именно тук е и новата роля на дизайна – той вече ще трябва не само да изгражда среда, а да помага на хората да я навигират максимално добре, да взаимодействат с нея по оптимално пълноценния начин, да насърчава изграждането на нови навици (за нови ритуали чак е малко пресилено да се говори) – например заложени в самия дизайн пунктове за дезинфекциране или зони, които предоставят възможност за „преходно пребиваване“ и „изолиране“. 

Да живее офисът 2509

Дизайнът вече ще трябва не само да създава среда, но и да помага за доброто навигиране в нея и изграждането на нови навици.

Less Meters, More Design  

Да, без съмнение делът на дистанционната работа ще се увеличи. Компаниите с правилно изградена офисна инфраструктура ще намалят количеството хора, пребиваващи едновременно в офиса, именно като комбинират с хоум офис. В много случаи самите офиси ще се свият, тоест ще намалят квадратурата си. И точно тук ще дойде  важната задача на дизайна – намаленото пространство да стане още по-ефективно. В икономики, в които дизайн практиките не са оценени от инвеститорите, има често грешно разбиране към отворения офис и още от самото начало в изграждането му не е заложена ефективност. Точно това поражда и спекулативните прогнози за отмирането на офисите. С други думи кризата се оказва тест за добрия дизайн. Където го има, офисът остава изключително витален и с успешно бъдеще, а оттам и бизнесът, който той представлява.

Future Forms  

В ситуация на криза се отварят възможности за нови идеологии, подходи, политики,  законодателства. Всичко това важи и за сферата на изграждане на офис пространствата. Сега е моментът архитектите и дизайнерите да подсилят връзките си с бизнеса за създаването на много по-функционални и здравословни пространства, на холистична и добре балансирана среда. В бъдеще стъпката на офис пространството може и да намалее, но стъпката на дизайна следва да се увеличи. Пространственото разпределение, привлекателност и функционалност ще имат още по-голямо значение от преди. Всяка обстановка трябва да бъде оптимизирана и направена максимално адаптивна към променящите се нужди. Защото бъдещето ще има нужда от офис.