Десет стъпки към завръщането в офиса 

Животът ни предложи лимони под формата на пандемия и ние трябваше да си направим лимонада или иначе казано нова нормалност. Към всички останали задължителни определения за успешния съвременен офис се прибави и изпълненото с ново значение „безопасен“. 

Анкета на Gensler, проведена тези дни сред 2300 човека в Съединените щати, показа, че само 12 % от тях искат да продължат да работят изцяло от къщи. Всички останали предпочитат завръщането в офисите през цялата или през по-голямата част от работната седмица, комбинирано с поддържане на опцията за работа и от къщи. От анкетата става ясно и че желанието за завръщане в офиса е мотивирано от интелигентно осмислената, комфортна и естетически гостоприемна офис среда, която анкетираните са имали преди пандемията.      

Завръщането в офиса 2344

Офисът притежава силен магнетизъм за множество хора. Завръщането към него ще е съпътствано с дистанциране и мерки за сигурност.

Социализацията, срещите „на живо“ с колеги, чувството за принадлежност към едно професионално общество, достъпът до технологиите и условията за по-добро фокусиране върху работата – неща, които само офисът може да осигури, са основните причини пак според анкетата той да продължава да бъде предпочитаното място. 

И отново да подчертаем – притегателно място остават интелигентно направените офис пространства. 

Завръщането в офиса 2345

Сегашната ситуация налага някои временни и някои по-дългосрочни структурни промени в познатата ни до момента концепция за успешна офис среда. Ето 10 от най-важните:   

1. Завръщането в офиса се комбинира с работа от къщи, само така може да се намали броят на работещите по едно и също време в едно и също офис пространство и да се запази дистанцията. А работата от къщи си има своите тънкости, вероятно вече някои сте овладели, други ще овладеете с помощта на статията ни
КРИТИКА НА ДОМАШНИЯ ОФИС.

2. Вратите, управлението на асансьорите, зоните за кафе и хранене постепенно ще бъдат подменяни с zero-touch модели и оборудване, а захарниците и стъклениците със зехтин от масите във вида, в който ги познаваме, ще изчезнат. 

3. При избора на решения и мебели, особено се изостря вниманието към материалите, които се почистват и дезинфекцират лесно. Текстилните тапицерии стават не са особено подходящи. Кожата, плексигласът, дървото, а от металите месингът и медта са за предпочитане. 


Завръщането в офиса 2346

4.     Наложително е преконфигуриране на индивидуалните работни места, така че разстоянието между тях да е минимум 2 метра. 


5.     Разделителите и параваните за стаи и бюра са добро решение за изолиране на отделните работни станции и осигуряването на психически и физически комфорт. Завръщането в офиса 2347

6. Политиката на чистото бюро – за да може да се дезинфекцира работната площ, е необходима максимално добра организация на личното пространство. Ситуацията, при която върху плота в артистичен безпорядък са клавиатура, мишка, телефон, моливи, тефтери… вече е неприемлива. Стойката за клавиатура, рамото за монитор, офис кутиите идват на помощ, за да „се изчисти“ бюрото и да може да се дезинфекцира. 

Завръщането в офиса 2348

7.     В социалните зони – за срещи, за конференции, за релакс, за хранене е необходимо да се намали броя на седящите места и също да се направят нови конфигурации, за да не се нарушава дистанцията. 

8.     Хора от екипа, които попадат във високо рискови групи е добре да бъдат ситуирани на друг етаж - в идеалния случай, или в отделна затворена зона.  

9.     Проходните зони трябва да се адаптират така, че да се осигурява нужната дистанция при разминаване. 

10.     Ако спецификата на работа изисква екипност, екипите би трябвало да се състоят от не повече от 2-3 служители. 

Завръщането в офиса 2349

Така започва един дълъг процес на трансформации в офис пространствата. Все още е невъзможно да се предвиди как точно ще се развие той и до какво ще доведе. Но едно е сигурно – навлизаме в нова нормалност и дизайнът има решения за нея.

Завръщането в офиса 2350